2013. feb 25.

Mire jó a kreacionizmus, avagy kötelező hittanoktatás az iskolákban

írta: VSZ
Mire jó a kreacionizmus, avagy kötelező hittanoktatás az iskolákban

Lehet, hogy úgy tűnik, a VSZ blogjában zsidóznak, de nem…

templommacedoniaban.jpg

A kreacionizmus azon nézetek gyűjtőneve, amelyek szerint az élet és az élővilág sokszínűsége valamilyen értelmes entitás (általában valamelyik vallás istene) beavatkozásának az eredménye, azaz az élőlények fajtáit külön-külön teremtették. A kreacionizmus lényege az evolúció teljes elutasítása. Nem véletlen, hogy még a fundamentalista iszlám országokban is a ’80-as évek közepe óta tilos a kreacionizmust természettudományos tananyagként tanítani.

Az Egyesült Államokban az össznépesség fele hisz a kreacionizmusban. Viszonylag újkeletű jelenség az ún. intelligens tervezés, amely arra a feltevésre alapul, hogy élővilágban léteznek olyan összetett rendszerek, melyek kialakulását a darwini evolúció nem tudja megmagyarázni. Ebből kiindulva érvelnek azzal, hogy intelligens tervezőre volt szükség az élet megteremtéséhez. Egyesek a kreacionizmust és az intellingens tervezést tudománynak tartják, ám más vélemények szerint csupán álca, és semmi másra nem alkalmas a mozgalom, mint visszacsempészni az iskolákba a vallást. Természetesen az intelligens tervezés hívei ezt cáfolják, de az Egyesült Államokban végül bíróság döntött az ügyben: kimondták, hogy az intelligens tervezés egyértelműen vallási alapú, és nem tudományos doktrína. De azért nem véletlen, hogy a mozgalom nem halt el, csak új köntösbe öltözött: ma már komoly politikai kapcsolatokkal és befolyással rendelkeznek az intellingestervezés-mozgalom vezetői, melynek „zászlós hajója” a Discovery Instute az Egyesült Államokban.

Az intelligens tervezés és kreacionizmus az Egyesült Államok több államában bejutott az iskolákba, jelenleg is politikai lobbizás folyik, hogy még több államban kerülhessen az oktatási rendszerbe eme tan.

A tudományos körökben is érzékelhették a mozgalom erősödését, így 2006-ban 67 tudományos akadémia áltudománynak nevezte azt, és eképpen nyilatkozott az MTA is. Mindazonáltal az isteni teremtést számos tudós összeegyeztethetőnek tartja az evolúcióval, de egyetlen tudományos érv sem alapozza meg a kreacionizmust.

 

Ennek fényében igen érdekes, hogy a Fidesz–KDNP-rezsim be kívánja vezetni a kötelező hittanoktatást az iskolákban. Ők azt mondják, álságos dolog ezt támadni, hiszen a nem vallásos gyerekek számára etikaoktatást tartanak.

Valójában az intellinges szülő azt veszi észre, nyilatkoznia kell vallási ill. felekezeti hovatartozásáról, ezt listázni fogják, és nyilvántartják a gyermekein keresztül.

És mi lehet az etikaoktatás? Lássuk a definíciót: a tárgy egyszerre szolgálhatja az általános műveltség gyarapítását, a világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását.

Nem kétséges, hogy az iskolai oktatás keretei között mindezt értékelni fogják: a gyermek jegyet kap arra, amit gondolt, vagy amire nevelték a szülei, és mindezt persze írásba is adja: kutató munkát, dokumentációt várnak a gyerekektől.

A hittan kötelező oktatás – felekezetek szerint – talán megoldható, de nézzük csak, hogy mi a hittani nevelés fő célja: az ifjúság bevezetése a keresztény életbe, hogy az Egyház öntudatos tagja legyen. Ismerje meg a keresztény értékeket, azokat a gyakorlati életben hasznosítsa. A hittanoktatás rendszeresen visszatérő feladata: a tanulók életkorának megfelelő motiváltságú késztetés a napi imára, illetve Szentírás olvasásra, a vasárnapi szentmisén való részvételre, a gyakori szentáldozásra, rendszeres szentgyónásra, a mindennapi szeretetre, önfegyelemre, önnevelésre, a becsületes munkára és kötelességteljesítésre. Természetesen az elsőáldozás kötelező lesz, valamint a további hitvállalások is. Az világos, hogy hittanórán is folyik majd osztályozás, amely értékelés – többek között – arról szól majd, hogy a gyermek mennyire sajátította el az ott elhangzottakat (magyarán mennyire építette azt be a mindennapi életébe, tehát pl. napi imádság elvégzése stb.).

Nem lehet kétséges, hogy hittanórán arra a kérdésre, hogyan keletkezett az élővilágunk, mi lesz a válasz, és ez természetesen a jelenlegi biológiaórákon tanultaknak ellent fog mondani, ameddig a biológiaórákon a darwinizmust és az evolúciót, mint tudományos doktrínát oktatják. A ki teremtette a világot? kérdés ilyetén felvetése egyértelművé teszi a fentieket.

 

A Fidesz–KDNP rezsimjének egyik alapvetése, hogy az iskolákat átadják az egyházaknak, arról is beszélnek, hogy a tanárokat nem bocsátják el, ha nem vallásosak, azonban a gyakorlatban ez nem így történt: számos egyházi kezelésbe adás után tanároknak kellett elhagyniuk a katedrát, mivel hitükkel nem volt összeegyeztethető az egyházi iskolai nevelési feltételek és elvárások.

Ennek fényében vajon a kevés megmaradt állami iskolában tanítható lesz az evolúció? Esetleg Magyarország lesz az első EU-állam, ahol a szekularizációt teljesen lerombolják, és kreacionizmust és intelligens tervezést fognak tanítani? Mindezt a szülők felháborodása és tiltakozása ellenére?

 

Nem véletlen, hogy az EU-ban és Észak-Amerikában szétválasztották az államot és egyházat, és számos egyházi monopóliumot az állam a kezébe vett. Ez üdítően hatott a demokráciaképre és a szabad gondolkodás áramára.

A rezsim számos hagyományt és demokratikus elemet már a szemétdombra hajított, mondván, erre nincs szükség. Úgy látszik a szekularizált állam ill. oktatás is ide kerül. A szekuláris állam egyre inkább a múlté, hiszen a kormányzat az egyházi törvénnyel egyes egyházakat előnyben részesít, és a szekularizált oktatástól is elbúcsúzhatunk: az egyházak lassan, de egyre jobban beszivárognak ismét az iskolákba, magukkal hozva a vallási semlegesség elvének lerombolását a gyakorlatban. Ma már nem aktuális kérdés, hogy magánügy-e a vallás, mert a rezsim túllépett ezen: a társadalom katolikussá tétele elsőrendű feladat lett, mivel mindez politikai célokat szolgál: a Fidesz–KDNP hatalmon tartását. Ők így képzelik el a demokráciát.

Szólj hozzá

oktatás politika evolúció vallás kreacionizmus hittan intelligens tervezés szekularizáció etikaoktatás Fidesz KDNP Fidesz-KDNP rezsim